A A A
Edukacyjna Gmina Małopolski

Gmina Słomniki znalazła się w gronie 10 finalistów Plebiscytu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2018”. W dniach 3–19 września 2018 r. odbędzie się internetowe głosowanie na najciekawsze inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców. Zachęcamy do aktywnego udziału!  

Odznaczeni

Dożynki Gminne w Prandocinie były stosowną okazją do szczególnych podziękowań dla osób zasłużonych na rzecz społeczności lokalnej, a co za tym idzie – dla rozwoju naszej gminy.

RPO Małopolska

Wymiana pieców w gminie Słomniki jest na zaawansowanym etapie, mieszkańcy mogą korzystać z czterech programów dofinansowujących wymianę źródeł ogrzewania i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Marsz Kadrówki

Jak co roku 6 sierpnia o godzinie 17.00 powitaliśmy uczestników tzw. Kadrówki. Pod pomnikiem na Rynku do uczestników marszu przemawiał Burmistrz Paweł Knafel, witając zgromadzonych. Komendant Marszu Dionizy Krawczyński dziękował władzom miasta za przyjęcie i gościnność oraz mieszkańcom, którzy licznie przybyli na Rynek. O znaczeniu historycznym wydarzeń z r. 1914 mówił Jan Józef Kasprzyk- były wieloletni komendant Marszu, a obecnie minister w Kancelarii Prezydenta RP.

Święto Czosnku

Gospodarzami XI Małopolskiego Święta Czosnku byli Wójt Radziemic Marek Słowiński i Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel. Wśród gości pojawili się m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak.