A A A
Małopolski Festiwal Innowacji

Czwarta edycja  Małopolskiego Festiwalu Innowacji w Słomnikach to m.in. prezentacja najnowszych technologii grzewczych wystawców z całej Polski, konsultacje z ekspertami w sprawie dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji domu, promowanie elektromobilności i sportów miejskich.

Małopolski Festiwal Innowacji

Już 14 czerwca zapraszamy na 4. edycje Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod hasłem Dzień energii „Stop smog!”.  W programie wiele atrakcji, m.in. prezentacja najnowszych technologii grzewczych, doradztwo energetyczne, samochody elektryczne, konkursy i nagrody.

Zawody strażackie

Strażacy z jednostek OSP z terenu  Gminy Słomniki rywalizowali w niedzielę 19 maja w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Prandocinie. Przy kapryśnej pogodzie, ale bardzo gorącym dopingu publiczności niekwestionowanym liderem zawodów okazała się OSP Waganowice.

Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Podczas uroczystości Komendant Gminny OSP Adam Przecherka został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, przyznawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strażakom szczególnie zasłużonym w pełnionej funkcji.

Odznaczenie medalem

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Słomnikach rodzice z gminy Słomniki, którzy wychowali trójkę lub więcej dzieci pełniących służbę wojskowa otrzymali medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.