A A A
Sadzenie drzew

Uczniowie Zespołu Szkół w Smrokowie przeprowadzili akcję sadzenia drzew na specjalnie do tego przygotowanej działce w Smrokowie. W ciągu niespełna 3 godzin posadzili 2200 drzew. To był ich ważny wkład w poprawę jakości powietrza w naszej gminie.

Wręczenie nagrody

Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych w Słomnikach zdobyło tytuł Lidera Małopolski w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie roku 2018” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Konsultacje w sprawie programu Czyste Powietrze

We wtorek 19 lutego w Słomnikach odbyły się konsultacje w sprawie programu Czyste Powietrze oraz pokazy efektywnego palenia w piecach.

Odznaczenia

Dwadzieścia trzy pary małżeńskie obchodziły w tym roku 50. 55., 60. I 70. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji Burmistrz Gminy Słomniki wręczył małżonkom obchodzącym złote gody Medale Prezydenta RP  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Wydział Ksiąg Wieczystych

Nie będzie przeniesienia do Miechowa V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach – Ministerstwo Sprawiedliwości po stanowczej interwencji ze strony władz Gminy Słomniki odstąpiło od tych zamiarów.