A A A
Kadrówka w Słomnikach

6 sierpnia jak co roku gościliśmy w Słomnikach uczestników 50. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc.

Pochód prowadzili ułani na koniach, którzy o godzinie 17.00 wkroczyli przed pomnik Ofiar Faszyzmu, powitani oklaskami przez słomniczan oraz Orkiestrę Dętą „Echo”. W imieniu mieszkańców gości przywitał burmistrz naszej gminy Paweł Knafel, dziękując maszerującym za pielęgnowanie wartości patriotycznych, które, jak podkreślił, w dzisiejszych czasach wymagają szczególnego docenienia.

VIII Małopolskie Święto Czosnku

26 lipca odbyło się VIII Małopolskie Święto Czosnku, które organizowane jest co roku przy współpracy dwóch gmin słynących z produkcji czosnku – Słomnik i Radziemic. Do Prandocina zjechało wielu gości: władze województwa, liczni posłowie, przedstawiciele agencji i organizacji rolniczych, producenci czosnku oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, aby świętować kolejne zbiory rośliny o wielu, zarówno kulinarnych jak i leczniczych, zastosowaniach.

Po nawałnicach

Nawałnica z deszczem i niemal huraganowym wiatrem w niedzielny wieczór 19 lipca stała się przyczyną wielu strat na terenie naszej gminy.

Wiele budynków, m.in. w Słomnikach, Polanowicach i Czechach ma poważnie uszkodzone dachy, dach świetlicy wiejskiej w Czechach w jednej czwartej został zerwany.

Festiwal Kazimierzowski

21 czerwca słomnicki Rynek, za sprawą Centrum Kultury oraz Drużyny Wojów Piastowskich „Jantar”, zamienił się w średniowieczy gród. Festiwal Kazimierzowski rozpoczęliśmy punktualnie o godzinie 15.00 korowodem z rycerską drużyną na czele. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Burmistrza Pawła Knafla i wybiciu pierwszej, kazimierzowskiej monety, rozpoczęły się warsztaty, pokazy rzemiosł średniowiecznych, koncerty zespołu wykonującego utwory na średniowiecznych instrumentach, prezentacje dawnych tańców i walki rycerskie, które trwały nieprzerwanie do późnych godzin wieczornych.

Szreniawa

Zapraszamy do zapoznania się raportem przyrodniczym będącym ważnym przyczynkiem do odkrywania rzeki Szreniawy od jej źródeł do ujścia do Wisły.

Szreniawa to główna rzeka naszej gminy. Choć tak mocno jest związana naszym regionem, przyrodniczo długo pozostawała nieodkryta. Raport ten przygotowany w ramach przedsięwzięcia „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa” stanowi jedno z uzupełnień tej luki. To kompleksowa inwentaryzacja zarówno fauny jak i flory od źródeł do ujścia rzeki.