A A A
Podsumowanie działalności jednostek OSP

6 grudnia 2014 r.  w budynku remizy OSP w Smrokowie odbyło się coroczne posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słomnikach poświęcone podsumowaniu działalności jednostek w danym roku.

Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słomnikach, a zarazem Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

 

Na początek złożono sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek OSP w 2014 r. Łącznie wszystkie jednostki uczestniczyły w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 listopada 2014 r. w 179 akcjach ratowniczo-gaśniczych (w tym 51 pożarów, 128 inne zagrożenia). Dla porównania — w tamtym roku akcji było 323, co wynikało m.in. z zaistniałych kryzysów powodziowych.

Podsumowano sprawozdania z działalności — w tym informacje o wydatkowanych środkach finansowych na poszczególne OSP. Zakupiono m.in. 6 sztuk radiotelefonów do samochodów dla Wężerowa, Prandocina Iły, Muniakowic, Smrokowa, Kacic i Niedźwiedzia. Poza tym 3 komplety umundurowania bojowego dla Słomnik, Miłocic i Wężerowa; wyciągarkę elektryczną dla Waganowic oraz pompę dla Miłocic.

Informacja  na temat przewidywanych środków finansowych przeznaczonych na działalność OSP na rok 2015  przekazał Burmistrz Paweł Knafel. Planuje się, że zostaną one na takim samym poziomie.

Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słomnikach Paweł Knafel podziękował strażakom ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz złożył życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia strażakom i ich rodzinom.