A A A
80-lecie linii kolejowej w Słomnikach

W tym roku minęła 80. rocznica otwarcia linii kolejowej Kraków —Warszawa. Na stacji kolejowej w Słomnikach mieszkańcy uroczyście powitali pasażerów pociągu, wśród których był m.in. prezydent Ignacy Mościcki i premier Leon Kozłowski.

24 listopada 1934 r. na nowo wybudowaną stację kolejową w Słomnikach wjechał pierwszy pociąg relacji Kraków—Radom—Warszawa. Było to niezwykle ważne wydarzenie, gdyż była to pierwsza linia kolejowa łącząca Kraków ze stolicą.

Dla Słomnik stanowiło to szansę na szybszy rozwój, a dla mieszkańców — komfort podróżowania. „Odrodzona Rzeczpospolita (…) związała żelaznymi szynami prastary Kraków ze Słomnikami i Miechowem”, pisał na swoich stronach Tygodnik Ilustrowany „Światowid” w roku 1934 (nr 49).

Na dworcu gości powitali bardzo licznie zgromadzeniu mieszkańcy , władze Słomnik, oddziały straży pożarnych,  działacze w strojach ludowych oraz kosynierzy. Tak o tym pisał „Światowid”: „Szczególnie wzruszający był moment , gdy w Słomnikach Głowę Państwa powitali kosynierzy z pod Racławic, które leżą kilkanaście kilometrów od tego miasteczka”.

Uroczystość  musiała odbić się szerokim echem, bowiem powitanie prezydenta Mościckiego i premiera Kozłowskiego na dworcu w Słomnikach stało się okładką numeru 49.

80 lat po tym historycznym wydarzeniu są zaawansowane plany na kolejny przełom w połączeniu linią kolejową Krakowa ze Słomnikami.

Rusza bowiem budowa krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, łączącej stolicę Małopolski z sąsiednimi gminami. W styczniu rozpoczęły się prace na trasie Wieliczka—centrum Krakowa—Balice. Odcinek ma być oddany do użytku za dwa lata. W 2016 r. planowane są prace na odcinku Sędziszów—Kraków—Skawina, przez Słomniki. W planach jest również utworzenie wspólnego biletu na przejazd koleją i komunikacją miejską – ma być to forma zachęcenia mieszkańców przedmieść i miast do korzystania z komunikacji łączonej.


Fot. NAC

NAC