A A A
Klaster edukacyjny

Rozpocznie on swoją działalność 25 maja, podczas organizowanej przez Krakowski Park Technologiczny konferencji „Szukasz pracy – zdobądź zawód”. Gmina Słomniki jest w ten projekt zaangażowana.

13 maja 2015 r. w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się robocze spotkanie członków założycieli, dążących do powołania Małopolskiego Klastra Edukacyjnego. Gminę Słomniki reprezentował Zastępca Burmistrza Michał Chwastek oraz Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Jacek Regucki.

 

Powołanie takiego przedsięwzięcia jak klaster edukacyjny służyć ma rozpoznawaniu potrzeb na małopolskim rynku pracy poprzez ścisłą współpracę szkół i przedsiębiorców, poszukujących pracowników. Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski powiedział na spotkaniu, że „każda inicjatywa mająca przybliżyć szkoły zawodowe i jej uczniów do przedsiębiorstw, jest w obecnej sytuacji bardzo pożądana”. I dlatego kuratorium także do klastra przystąpi.

Wśród instytucji powołujących do życia Małopolski Klaster Edukacyjny są także małopolskie starostwa powiatowe, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Ochotnicze Hufce Pracy. Uczestnicy spotkania uznali, że misją klastra będzie łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego oraz naukowego na rzecz szeroko pojętego kształcenia zawodowego. Członkowie klastra będą m.in. inicjowali działania związane z tworzeniem nowych kwalifikacji i zgłaszaniem ich do Rejestru Zintegrowanych Kwalifikacji, będą przyczyniali się do poprawy jakości kształcenia zawodowego oraz promowali dualny model kształcenia.

Krakowski Park Technologiczny będzie koordynował prace klastra.

Zdjęcie: Krakowski Park Technologiczny