Drukuj
Ćwiczenia OC

Powiatowo-gminne ćwiczenia obronne z elementami zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod kryptonimem „NIEDŹWIEDŹ 2015” odbyły się w gminie Słomniki 14 maja 2015 r.

Następuje atak na 3. Bazę Logistyczną Sil Zbrojnych na terenie Jednostki Wojskowej w Niedźwiedziu, w wyniku którego dochodzi do eksplozji zbiorników z benzyną. Wybucha pożar z toksycznym dymem widocznym z odległości wielu kilometrów. Potrzebna jest ewakuacja mieszkańców do sąsiednich gmin niezagrożonych chmurą dymu

 

Tak wyglądał scenariusz potencjalnego ataku. Celem ćwiczeń było wypracowanie metod sprawnej współpracy i komunikacji różnych służb cywilnych i mundurowych oraz zespołów działających w gminach i powiecie, których zadaniem jest ochrona ludności cywilnej, ich ewakuacja z zagrożonych terenów. Oprócz naszej gminy w ćwiczeniach uczestniczyły gminy Michałowice, Iwanowice oraz Kocmyrzów-Luborzyca.

Pierwsza część ćwiczeń miała miejsce w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Drużyna Wykrywania i Alarmowania (DWA)działająca w gminie przekazuje dane o zagrożeniu , pozyskane od Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Krakowskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, do Powiatowego Ośrodka Analiz Powiadamiania i Alarmowania (POADA). Zespól DWA, przekazuje dane o zagrożeniu, pozyskane z miejsca ataku, zespołowi POADA, który wykreśla strefy zagrożenia na mapie. Pracom zespołów przyglądał się m.in. Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Wicestarosta Krakowski Piotr Pałka, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SP Halina Gociewicz, szefowie poszczególnych służb, m.in Policji, Państwowej Straży Pożarnej.

Druga część ćwiczeń odbyła się w Jednostce Wojskowej w Niedźwiedziu, gdzie Kierownik Składu mjr Sławomir Zając wygłosił prelekcję na temat funkcjonowania jednostki , gdzie znajduje się 3. Baza Logistyczna Niedźwiedź.

Ostatnim punktem programu było przedstawienie uwag poszczególnych przedstawicieli służb mundurowych i cywilnych. Burmistrz Paweł Knafel zwrócił uwagę na kluczową sprawę efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami. Zastępca Komendant Powiatowego Policji Piotr Wojtak odniósł się do precyzyjnych meldunków o zagrożeniu dla dyżurujących służb policyjnych. Wicestarosta Krakowski Piotr Pałka podziękował wszystkim za sprawnie zorganizowane ćwiczenia, dzięki którym mogą być doskonalone procedury przy potencjalnych zagrożeniach.

Odsłony: 4937