A A A
XIII Święto Czosnku odwołane

Tegoroczne XIII Małopolskie Święto Czosnku planowane na 26 lipca w Gminie Radziemice z powodu sytuacji epidemicznej zostało odwołane; poniżej publikujemy komunikat Wójta Gminy Radziemice w tej sprawie. Przypominamy, że Małopolskie Święto Czosnku to wspólne wydarzenie Gmin Słomniki i Radziemice, odbywa się co roku, naprzemiennie w tych dwóch Gminach, w lipcu 2019 r. świętowaliśmy w Prandocinie w Gminie Słomniki.

Oto treść komunikatu.

"Z przykrością informujemy, że po konsultacjach z radnymi, sołtysami oraz z Gminą Słomniki podjęliśmy decyzję o odwołaniu XIII Małopolskiego Święta Czosnku w Gminie Radziemice, które planowane było na 26 lipca 2020 r.

Zostały podjęte liczne działania w celu organizacji XIII Małopolskiego Święta Czosnku, organizowanego razem z Gminą Słomniki, między innymi:

  • został złożony do KSOW wniosek o dofinansowanie Małopolskiego Święta Czosnku,
  • podjęto prace związane z organizacją samego święta (promocja, patronaty, ochrona).

Aktualna sytuacja w kraju (rekomendacje WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2) wskazuje, że nie można było postąpić inaczej.

W najbliższym czasie Gmina musiałaby pozyskać opinie Sanepidu, Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej niezbędne do organizacji imprezy masowej, co jest obecnie niemożliwe ponieważ, wszystkie imprezy masowe w kraju zostały odwołane.

Niejasna jest również sytuacja naszych rolników i przedsiębiorców. Stabilna dotychczas sytuacja finansowa gminy może ulec diametralnej zmianie w przyszłości i niezbędne może okazać się wsparcie ze strony gminy.

 Niepewne jutro skłania do podjęcia decyzji o odwołaniu uroczystości. W obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie, mam nadzieję, że po trudnym okresie będziemy jeszcze mieli możliwość organizacji uroczystości w przyszłych latach.

Marek Słowiński

Wójt Gminy Radziemice"

Źródło: radziemice.gmina.pl

foto: MGCK