A A A
Adam Przecherka

Komendant Gminny OSP druh Adam Przecherka został laureatem konkursu „Najlepszy Strażak Ochotnik Województwa Małopolskiego 2019”.

Druh Adam Przecherka Komendant Gminny OSP oraz prezes OSP Miłocice został laureatem konkursu  „Najlepszy Strażak Ochotnik Województwa Małopolskiego 2019” organizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego; zajął w nim drugie miejsce.

Uroczystość odbyła się 6 października podczas Małopolskiej Gali Strażackiej w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Partnerami akcji była „Gazeta Krakowska” i Państwowa Straż Pożarna.

Druh Adam Przecherka jest jednym z najbardziej docenianych i utytułowanych strażaków ochotników w Małopolskie. W maju otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, przyznawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strażakom szczególnie zasłużonym w pełnionej funkcji. Został on wyróżniony „za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczna na rzecz ochrony przeciwpożarowej”.

W latach 1986–1988 powołany do służby wojskowej w Oddziałach Obrony Cywilnej w Zawodowej Straży Pożarnej. W 1988 r. podjął pracę jako funkcjonariusz Zawodowej, a od 1992 r. funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej; od 2012 r. Komendant Gminny ZOSP RP. Na przestrzeni 35 lat brał udział w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych, m.in. gaszenia największego w powojennej Polsce pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej (1992), likwidacji skutków powodzi w Krakowie i okolicach (2010), gaszenie ogromnego pożaru lasu w Bukownie(2012), zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Za swoją służbę został odznaczony m.in. odznaką Strażak Wzorowy, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa; Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznakę – Krzyż Małopolski. Uczestniczył w staraniach o włączenie OSP Miłocice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1997 r.; utworzył Kobiecą Drużynę Pożarniczą, która działa nadal; jak komendant gminny OSP we współpracy z władzami Gminy podjął starania o unowocześnienie jednostek OSP, zarówno infrastruktury budynków jak i w zakresie sprzętu. Od 2010 r. nieprzerwanie radny Rady Miejskiej w Słomnikach, laureat plebiscytu „Samorządowiec roku 2018”. Od 2019 r. jest członkiem komisji rewizyjnej w Ludowym Klubie Sportowym ,,JANTAR” w Miłocicach, podejmuje w niej starania na rzecz rozwoju Klubu.

Dziękujemy za jego ofiarną pracę na rzecz dobra wspólnego i serdecznie gratulujemy wyróżnienia!