Drukuj
Piknik Świt w Miłocicach

„Osoba upośledzona jest jednym z nas i w pełni uczestniczy w naszym człowieczeństwie” , to motto, które przyświeca Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Świt” już od 15 lat; w niedzielę odbył się jubileuszowy piknik w Miłocicach.

22 września w Miłocicach odbył się jubileuszowy 15. piknik Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt”. Przy pięknej pogodzie na scenie wystąpili podopieczni ŚDS Miłocice w sztuce teatralnej pt. „ Potrzebujemy siebie nawzajem” oraz ŚDS z Krakowa w sztuce „Żywioły”, jak i przyjaciele Świtu: Krakowska Szkoła Tańca La Pasion, Zespół Kaciachy, który od 2018 r. działa przy szkole w Kacicach, a tworzą go uczniowie, nauczyciele, absolwenci, rodzice i przyjaciele szkoły. W swoim repertuarze nawiązuje do twórczości ludowej, szczególnie regionu podkrakowskiego.  

Nie zabrakło wielu atrakcji obok sceny: loterii z nagrodami, fotobudki, wspaniałych przysmaków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich Miłocice, kiermaszu przepięknych wyrobów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Był także jubileuszowy tort, który pierwszy kawałek ukroił Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel oraz prezes Zarządu ChSON „Ognisko” Andrzej Wolski. Strażacy z OSP Miłocice, którzy na co dzień wspierają Świt zorganizowali pokaz samochodów strażackich połączony z przejażdżką.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Słomniki.

Galeria zdjęćOśrodek jest miejscem, które dysponuje 25 dotowanymi miejscami dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie ze wsparcia ŚDS „Świt” korzysta 26 osób. Są to zarówno osoby z terenu gminy Słomniki jak również gmin ościennych. Uczestnikami są osoby upośledzone w stopniu od lekkiego do znacznego, w przedziale wiekowym 18-60 lat. W Ośrodku odbywają się różnego typu aktywności. Każde zajęcia są zajęciami terapeutycznymi, ponadto są one dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego uczestnika. Udział w zajęciach proponowanych przez „Świt”  daje uczestnikom możliwość ich holistycznego rozwoju. Wpływa na rozwój kompetencji społecznych, rozwój aspiracji, ambicji, zainteresowań, zamiłowań wszystkich biorących w zajęciach osób. Dzięki uczestnictwu w proponowanych formach aktywności każdy z uczestników ma również możliwość rozwoju zarówno samodzielności jak również sprawności fizycznej. Więcej o działalności ŚDS Świt – tutaj.

Odsłony: 2080