A A A
Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Podczas uroczystości Komendant Gminny OSP Adam Przecherka został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, przyznawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strażakom szczególnie zasłużonym w pełnionej funkcji.

15 maja na dziedzińcu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2019. Podczas uroczystości zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe, medale i odznaczenia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz osób współpracujących z KM PSP w Krakowie, szczególnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej. Wśród nich był pan  Adam Przecherka, długoletni strażak Państwowej Straży Pożarnej, a także prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej Miłocice, od 2012 r. Komendant Gminny OSP. Został on wyróżniony „za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczna na rzecz ochrony przeciwpożarowej”.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hejnału mariackiego przez strażaka hejnalistę, meldunek o rozpoczęciu apelu oraz przeglądu pododdziałów oraz pocztów sztandarowych PSP i OSP dokonał Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządu miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego, wraz z szefami służb, inspekcji, oraz organizacji współpracujących z tutejszą Komendą. Stronę służbową reprezentowali st. bryg. Paweł Knapik p.o. komendant miejski PSP w Krakowie, st.bryg. Marek Bębenek - małopolski komendant wojewódzki, st.kpt. Marek Chwała - komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, oraz licznie zgromadzeni odznaczeni i awansowani oficerowie i kadra kierownicza KM PSP w Krakowie.

Gminę Słomniki reprezentowali Burmistrz Gminy Słomniki  Paweł Knafel, Komendant Gminny OSP Adam Przecherka oraz delegacja OSP Waganowice wraz z pocztem sztandarowym.

Foto Komenda Miejska PSP w Krakowie