A A A
Święto 3 Maja

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystym przemarszem do kościoła w Słomnikach, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę; następnie pod pomnikiem Ofiar Faszyzmy delegacje złożyły kwiaty, zaś w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Orkiestra Dęta „Echo” ze Słomnik dała wspaniały koncert.

Spod Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach o godz. 8.45 w towarzystwie Orkiestry Dętej „Echo” ze Słomnik  z udziałem m.in. pocztów sztandarowych, harcerzy, władz samorządowych,  organizacji partyjnych i społecznych, związków i stowarzyszeń, szkół i przedszkoli oraz licznie zgromadzonych mieszkańców przemaszerowano do kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała na Rynku w Słomnikach. Tam jak co roku odbyła się Msza Święta w intencjach Ojczyzny oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Miłocic i Słomnik. Celebracji przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Włosowicz. W tym roku 10-metrową flagę narodową niosły panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które prężnie działają w naszej gminie. W ludowych strojach pięknie prezentowały się na tle biało-czerwonej flagi.

Galeria zdjęćPod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Echo” odśpiewano hymn narodowy, a poczet flagowy, który w tym roku reprezentowali strażacy ochotnicy z Wężerowa uroczyście dokonał zawieszenia flagi narodowej na biało-czerwonym maszcie. Jak co roku poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wieńce. Uroczystość zakończyła się koncertem utworów muzyki poważnej w wykonaniu Orkiestry Dętek Echo ze Słomnik pod batutą Krystiana Klimczyka w sali kinowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.