A A A
Wydział Ksiąg Wieczystych

Nie będzie przeniesienia do Miechowa V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach – Ministerstwo Sprawiedliwości po stanowczej interwencji ze strony władz Gminy Słomniki odstąpiło od tych zamiarów.

W związku z planami przeniesienia do Miechowa od lat funkcjonującego w Słomnikach V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie Burmistrz Gminy Słomniki podjął starania zmierzające do pozostawienia w dotychczasowej lokalizacji tej instytucji przy ul. Św. Jana Pawła II 5.

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości czytamy m.in.: „Z instytucji tej korzystają w dużej mierze osoby starsze, z ograniczoną sprawnością, dla których dojazd do oddalonego o ok. 20 km Miechowa to poważna trudność ograniczająca im dostęp do tej placówki; ponadto budynek (…) zlokalizowany został w centrum miasta w bliskości innych kluczowych instytucji, takich jak Komisariat Policji, Urząd Miejski, Przychodnia Zdrowia i Zespół Szkół Ogólnokształcących. Należy podkreślić, że w obliczu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS funkcjonowanie Wydziału Ksiąg Wieczystych  w obecnej lokalizacji wpisuje się w jego wytyczne i szczytne idee”.

Pismo przekazano także Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Wicemarszałkowi Sejmu  Ryszardowi Terleckiemu, Posłance Elżbiecie Dudzie, Senatorowi Markowi Pękowi oraz Radnemu Powiatowemu Włodzimierzowi Tochowiczowi. Dodatkowo Rada Miejska w Słomnikach na IV sesji zwyczajnej 31 stycznia 2019 r. przyjęła rezolucję w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach.

Efektem tych zabiegów jest odstąpienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości od zamiarów przeniesienia V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie z siedzibą w Słomnikach do Miechowa.