Drukuj
Program MAM CEL

Burmistrz Paweł Knafel odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka  Krupy oraz Wicemarszałka Wojciecha Kozaka umowę na dofinansowanie programu społecznego MAM CEL, który rusza w naszej gminie w październiku tego roku.

Pieniądze trafią do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach na dofinansowanie projektu MAM CEL – aktywna integracja w Gminie Słomniki. Jest to projekt mający na celu aktywizację osób ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub dotkniętych trwale tym wykluczeniem. Bezrobotnym i wykluczonym pomogą specjaliści – pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psychologowie oraz doradcy zawodowi, którzy na podstawie indywidualnego planu działania będą aktywnie wspierać i motywować uczestników do załatwiania ich spraw życiowych i zawodowych. Wesprą potrzebujących w tak trudnych kwestiach jak wyjście z nałogów, pomogą także w wypełnieniu dokumentów, załatwieniu spraw w urzędzie, poprawie wyglądu zewnętrznego oraz realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Wszystko po to, by zwiększyć szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, która poprawi ich sytuację finansową i społeczną.

Całkowita wartość projektu wynosi 1747323,43 zł, wkład własny Gminy to 262 105,00 zł, co stanowi 15 procent wydatków kwalifikowanych.

Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Os Priorytetowa 9.Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Logotypy

Odsłony: 2792