A A A
Podpisanie umowy

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Krakowie podpisano umowę na dofinansowanie do wymiany kolejnych pieców dla mieszkańców gminy Słomniki.

17 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa z Gminą Słomniki o dofinansowanie zadania pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2018 na terenie Gminy Słomniki. Wymiana starych niskosprawnych kotłów w celu poprawy jakości powietrza” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE). Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji wynosi  168.059,00 zł, koszt kwalifikowany zadania to 336.118,00 zł. W ramach inwestycji zlikwidowanych zostanie 29 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła. W ich miejsce zostaną zamontowane nowoczesne kotły węglowe, spełniające wymogi Programu PONE w ilości 7 sztuk oraz kotły gazowe kondensacyjne – 19 sztuk. Wymiana kotłów pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości  13.341,38 kg/rok.

Szczegółowych informacji udziela ekodoradca, która jest do dyspozycji mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Słomnikach; tel. 0123881102, wew. 140, II piętro pokój 40.

W imieniu Gminy umowę podpisali Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel oraz Skarbnik Gminy Barbara Furgalska, w imieniu Wojewódzkiego Funduszu – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Witold Kozłowski oraz Zastępca Prezesa Anna Biederman-Zaręba przy udziale Kierownika Zespołu Środków Krajowych Roberta Bażeli.

FOTO WFOŚiGW w Krakowie