A A A
Portal Interesanta

Dzięki Portalowi Interesanta możesz na bieżąco sprawdzać i kontrolować swoje zobowiązania wobec gminy, uregulować je drogą  on-line, pobrać druki dokumentów – bezpiecznie  i bez wychodzenia z domu.

Portal Interesanta portal.slomniki.pl to wygodne i bezpieczne narzędzie do kontrolowania swoich płatności na rzecz Gminy, do bieżącego regulowania opłat, pobierania druków oraz informacji.

By korzystać z portalu, należy założyć konto poprzez profil zaufanym

  • Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, dostępnym pod adresem epuap.gov.pl.
  • Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku w PUNKCIE POTWIERDZAJĄCYM PROFIL ZAUFANY w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, na dzienniku podawczym, parter budynku. UWAGA: Profil zaufany można także uwierzytelnić przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  • Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Można się nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Po założeniu konta ePUAP, należy wejść na stronę portal.slomniki.pl, wybrać logowanie poprzez Profil Zaufany i uzupełnić swoje dane w tym login i hasło. Po utworzeniu konta możemy logować się za pomocą podanego loginu i hasła.

Za pomocą portalu interesanta bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić m.in.:

  • należności związane z podatkiem od środków transportu, sprawdzić stawki podatków, wykaz pojazdów wg deklaracji;
  • należności związane z podatkiem od gruntów, grunty, budynki i budowle w posiadaniu podatnika, wymiary podatków;
  • należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego;
  • można sprawdzić także historię płatności internetowych.

Płatności drogą on-line można wykonać na Portalu Interesanta – usługa Paybynet realizowana jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR); każdy przelew to koszt 59 groszy na rzecz KIR. Z tego rozwiązania może skorzystać osoba mająca konto w banku umożliwiającym tę usługę. Aby sprawdzić jaki bank oferuję Paybynet kliknij tutaj. Można także płacić za pomocą tradycyjnego przelewu ze swojego konta. W przypadku firm konieczna jest weryfikacja danych w celu korzystania z konta na Portalu Interesanta – w pokoju nr 12 na I piętrze. Prosimy także o kontakt telefoniczny pod numerem 123881102, wew. 112 w razie problemów z logowaniem wynikającym np. z nieaktualnych danych; oczekiwanie na aktualizację danych trwa do 24 godzin.

Ze strony portalu można także pobrać wnioski i deklaracje: informacja o nieruchomościach osób fizycznych IN-1, deklaracja na podatek rolny DR-1, deklaracja na podatek leśny DL-1, deklaracja na podatek od nieruchomości oraz załącznik do tej deklaracji. Po pobraniu druków i wypełnieniu ich można je dostarczyć do Urzędu lub wysłać drogą ePUAP.

Usługi Portalu Interesanta będą sukcesywnie rozszerzane.

Portal powstał w ramach projektu: „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Słomniki – poprawa jakości działania i obsługi mieszkańców” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Zachęcamy do korzystania Portalu Interesanta, który jest wygodnym i bezpiecznym narzędziem do realizacji spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

Logotypy