A A A
Podpisanie umowy

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano 2 umowy na dofinansowanie powstającego Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych na łączną kwotę ponad miliona złotych.

Gminę Słomniki reprezentowali Burmistrz Paweł Knafel i Skarbnik Gminy Słomniki Barbara Furgalska. Pierwsza umowa dotyczyła dofinansowania w formie dotacji dla dokumentacji projektowej na kwotę 27458 zł, zaś druga – na dofinansowanie w formie pożyczki dla wydatków ponoszonych na budowę Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych na kwotę 987291 zł. Pożyczka ta może zostać umorzona w wysokości 40 proc. po zakończeniu inwestycji i osiągnięciu efektu ekologicznego. NFOŚiGW reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu Artur Michalski.

Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych ma zostać otwarte latem przyszłego roku. Więcej o nowym ośrodku – tutaj.

Foto: NFOŚiGW