A A A
Spotkanie w sprawie S7

Projekt budowy drogi ekspresowej na odcinku prowadzącym m.in. przez tereny naszej gminy wkracza w kolejny etap.

26 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Miejskiego z mieszkańcami naszej gminy posiadającymi działki na terenach planowanej drogi.

 

Przedstawiono na nim najważniejsze informacje dotyczące budowy trasy — od węzła Igołomskiego w Krakowie do Moczydła na granicy z województwem świętokrzyskim.

Można było zapoznać się z planami przebiegu projektowanej drogi oraz zadać pytania.

Na części działek (głównie chodzi o nieużytki i tereny rolnicze) planuje się przeprowadzić badania archeologiczne, które mogłyby rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Drogowcy i władze gminy zapewniali ponadto, że działki będą zajmowane wyłącznie w celu i na czas badań, a za ich udostępnienie właściciele otrzymają rekompensaty.

Burmistrz Paweł Knafel zapewnił, że ci, którzy wystąpią o umorzenie podatku od użyczonej części nieruchomości, otrzymają je. Drogowcy podkreślili, że podpisanie zgody na dzierżawę działki pod badania nie jest równoznaczne z przekazaniem gruntu pod budowę S7.

Na spotkanie zostali zaproszeni przez GDDKiA właściciele nieruchomości, posiadający działki na terenach projektowanej drogi, wcześniej wytypowane do przeprowadzenia badań archeologicznych.

Materiały GDDKiA ze spotkania.

Zdjęcie: Głos Słomnik