A A A
Dożynki Gminne w Niedźwiedziu

Dożynki są jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej społeczności. Podkreślają wagę ludzkiej pracy i zapobiegliwości. Odwołują się do coraz mniej widocznej więzi człowieka z rytmem przyrody. Stanowią zwieńczenie całorocznego rolniczego trudu, któremu towarzyszy Opatrzność, będąca gwarancją bogatych zbiorów. Dlatego też zawsze zaczynają się mszą św. W tym roku odprawił ją proboszcz parafii Niedźwiedź ks. Bronisław Pituła.

Starostowie Dożynek, zasłużeni dla społeczności wsi, pani Lucyna Rojek- członkini KGW w Niedźwiedziu, społecznik z sercem i oddaniem dla wsi oraz pan Marek Kęćko- przedsiębiorca i wieloletni przyjaciel oraz sponsor LKS i OSP w Niedźwiedziu wręczyli pierwszy bochen chleba Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi, aby podzielił go między uczestników święta sprawiedliwie. Każdemu kolejnemu wieńcowi i kolejnym bochenkom wypieczonym z mąki z tegorocznych zbiorów, towarzyszyły nie tylko dowcipne przyśpiewki, ale przede wszystkim życzenia, aby w żadnym domu chleba nie brakowało.

Na dożynkach zjawili się goście, m.in.: Marszałek Woj. Małopolskiego Wojciech Kozak, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, radni powiatowi: Włodzimierz Tochowicz i Krzysztof Malik, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Liburska, Kierownik Urzędu Pracy w Słomnikach Barbara Golanko, Zastępca Burmistrza Michał Chwastek, Przewodniczący rady Miejskiej Grzegorz Płażek, Przewodniczący Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach Adam Szczęśniak, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzy Kaczor, Komendant Policji w Słomnikach Mariusz Gurda, Dyrektor Zespołu Szkół w Niedźwiedziu Robert Pogan, liczni radni i sołtysi.

Galeria zdjęćPięknie jak zawsze grała orkiestra Krakus i śpiewało Pawie Oczko i Ratajowianie, dowcipnie ośpiewało wieńce KGW z Niedźwiedzia. Wszystkie wieńce prezentowały się pieknie. W tym roku  było ich 19- tyle wsi wzięło udział w dożynkach. Były to: Niedźwiedź, Wężerów, Prandocin, Ratajów, Szczepanowice, Zaborze, Brończyce, Polanowice, Orłów, Smroków, Waganowice, Wesoła, Muniakowice, Janikowice, Miłocice, Kępa, Prandocin Iły, Kacice i Prandocin Wysiołek.

Społeczność wsi Niedźwiedź włożyła ogrom pracy w przygotowanie święta, co jest zasługą sołtysa Jerzego Łakomego, pań z KGW na czele z p. Dorotą Całek, sportowców z LKS i strażaków z OSP. Organizacyjnie i finansowo imprezę wsparło Centrum Kultury w Słomnikach.

Kapela Juhasy oraz zespół Świt zakończyły dożynki, które pomimo bardzo kapryśnej pogody odbyły się pomyślnie.