A A A
Logo WFOŚiGW

Gmina Słomniki konsekwentnie realizuje założenia  programu walki o czyste powietrze. W tym roku dofinansowanie do wymiany kotłów otrzyma 125 beneficjentów w ramach środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i w ramach funduszy pochodzących z Budżetu Gminy Słomniki.

Gmina Słomniki starała się o dofinansowanie do wymiany kotłów m.in. w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”. Decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Gmina Słomniki uzyskała dotację w wysokości  576 260,00 zł na wymianę starych kotłów węglowych na nowe, opalane paliwem ekologicznym. Dotacja z budżetu Gminy Słomniki wynosi 345 756,00 zł. Dzięki tym pieniądzom z dofinansowania może skorzystać 125 beneficjentów. Koszt całego programu wynosi 1 152 520,00 zł. Wojewódzki Fundusz pokryje 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, zaś Urząd Miejski w Słomnikach –30 procent, 20 procent – beneficjenci.

Mieszkańcy zakwalifikowani wstępnie, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie poprzez złożenie ankiety otrzymali już indywidualne zawiadomienia telefoniczne od ekodoradcy. Obecnie trwa procedura przygotowania do podpisania umów z mieszkańcami.

Celem programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach programu PONE, które przyczynią się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Gmina Słomniki stara się o kolejne środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Gmina Słomniki stara się także o dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obecnie wyłoniona została firma, która przeprowadzać będzie audyty energetyczne u mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w projekcie. Audyty rozpoczną się jeszcze w tym roku.