SAG Kontakt

A A A

Teren inwestycyjny o powierzchni 51,5 ha.

MIEJSCE: województwo małopolskie – powiat krakowski – gmina Słomniki – miejscowość Wężerów.

INFRASTRUKTURA: 2 km od projektowanego węzła trasy szybkiego ruchu S7; tuż przy trasie krajowej nr 7 Kraków — Warszawa; 4 km od stacji towarowej PKP; 29 km od Krakowa i 36 km od autostrady A4.

UZBROJENIE TECHNICZNE: sieć energetyczna (15 kW i 110 kW) z możliwością budowy własnej stacji transformatorowej na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny Kraków. Istniejąca sieć wodociągowa przewidziana do modernizacji. Aktualne pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej od miejscowości Prandocin Wysiołek do granicy Strefy Aktywności Gospodarczej. Sieć gazowa średniego oraz wysokiego ciśnienia w odległości około 300 m. Pozwolenie na budowę drogi przez środek SAG.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, tereny zabudowy usługowej.

Projekt SAG jest spójny ze Strategią Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020. Jej celem strategicznym jest „Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym”.

WŁAŚCICIEL: Teren posiada dwóch właścicieli. Pełna informacja dostępna w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.

NAGRODY: w 2008 r. wyróżniony nagrodą przyznawaną przez Polską Agencję informacji i Inwestycji Zagranicznych „Grunt na medal”.