A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Ostatnią w tym roku kalendarzowym sesję Rady Miejskiej zdominowały podsumowania i zarysowanie planów na przyszły rok.

Certyfikat CAF

W listopadzie br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Urzędowi Miejskiemu w Słomnikach Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF.

11. sesja

Podczas 11. sesji, która odbyła się 26 listopada br. podjęto wiele ważnych uchwał; m.in. przyjęto program ograniczenia niskiej emisji dla naszej gminy oraz uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Przyjęcie programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi i wybór ławników do Sądu Okręgowego, Rejonowego i Pracy, to jedne z wielu punktów tej sesji.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Podczas sesji 27 sierpnia br. przyjęto uchwałę dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Słomniki.

Sesja rozpoczęła się od obszernej informacji z działalności (26.06–27.08 br.) Burmistrza Gminy Słomniki. Mówił m.in. o planowanym uruchomieniu od 15 grudnia Szybkiej Kolej Aglomeracyjna Kraków–Sędziszów przebiegającej przez Słomniki. Dla mieszkańców oznacza to pojawienie się nowych i częstszych połączeń kolejowych z Krakowem, a także obniżenie cen biletów.