A A A
Urna wyborcza

Od 4 do 30 marca mieszkańcy gminy Słomniki będą wybierać swoich przedstawicieli w Radzie Osiedla Słomniki, która reprezentuje WSZYSTKICH mieszkańców Słomnik oraz sołtysów i przedstawicieli Rad sołeckich w 25 miejscowościach.

Sesja Rady Miejskiej

31 stycznia podczas obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec zamiarów Ministerstwa Sprawiedliwości przeniesienia V Wydziału Ksiąg Wieczystych ze Słomnik do Miechowa.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas III sesji zwyczajnej najważniejszym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie prorozwojowego i proinwestycyjnego Budżetu na 2019 rok.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas  II sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na kadencję 2018–2023, którego ostateczny kształt zostanie ustalony po konsultacjach z radnymi Rady Miejskiej.

Sesja inauguracyjna

Podczas pierwszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach nowi Radni kadencji 2018–2023 oraz Burmistrz Gminy Słomniki złożyli ślubowanie, wybrano także Przewodniczącego Rady Miejskiej  oraz Wiceprzewodniczących.