A A A
Dzień sołtysa

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa.

Budżet obywatelski

W tym roku mieszkańcy Małopolski będę mogli zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez cały kwiecień. Zapraszamy na spotkania informacyjne.

XVI sesja

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz raport z ewaluacji oraz aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2017-2021.

Głos Słomnik numer 1

Jest już dostępny nowy, bezpłatny numer "Głosu Słomnik. Biuletyn informacyjny Miasta i Gminy Słomniki" w nowej szacie graficznej i odświeżonej formule. Zapraszamy do lektury!

Głos Słomnik

„Głos Słomnik. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Słomniki” w nowej odsłonie ukaże się w lutym 2020 roku. To miesięcznik lokalny wydawany przez Urząd Miejski w Słomnikach. Zapraszamy do jego współtworzenia  stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, placówki edukacyjne.