A A A
XVI sesja

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz raport z ewaluacji oraz aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2017-2021.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Informacji Burmistrza pomiędzy Sesjami z okresu 30.12.2019 – 13.02.2020. Burmistrz Knafel  spotkał się w omawianym okresie z Wojewodą Małopolskim, gdzie omawiano działania na rzecz ochrony powietrza, a także inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Burmistrz wziął także udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego, w posiedzeniu Zarządu LGD Jurajska Kraina, na którym analizowano strategię działania w zdobywaniu funduszy zewnętrznych na obecny rok. Burmistrz poinformował, że zgłoszono wniosek do Powiatu o poprawę oznakowania poziomego na drogach powiatowych i zamontowanie tablicy z miernikiem prędkości na drodze kocmyrzowskiej. Ma to związek ze znacznym przekraczaniem prędkości, szczególnie na odcinku Ratajów–Niedźwiedź. Burmistrz Knafel przypomniał także o konieczności wymiany starych kopciuchów do końca 2022 r., w sezonie grzewczym po tej dacie mogą być nakładane kary podczas kontroli, do wykonywania których Gminy są zobligowane odgórnie. Jak podkreślił, ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Słomnikach jest do dyspozycji  mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze czy Mój Prąd.

Wśród inwestycji: trwa budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. św. Jana Pawła II w Słomnikach. Złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r: droga Kępa – Brus – Czechy; droga Polanowice – Rędziny. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont dróg dojazdowych do pól: Trątnowice nr ewid. działki 311, Januszowice nr ewid. działki 290Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4, Muniakowice nr ewid. działki 509, Prandocin nr ewid. działki 151, Wężerów nr ewid. działki 731/3. Rozstrzygnięto przetarg  na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach-czwarte postępowanie. Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong Szczepanowice 57 32-200 Miechów; wartość zadania:1792199,91zł brutto. Termin realizacji: do 30.09.2020. Rozstrzygnięto przetarg na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Słomniki wskazanymi przez Zamawiającego oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2020 r. Wykonawca: PLAMA Jan Michalski Racławice 91 32-222 Racławice; wartość zadania: do 43173,00zł brutto, nastąpił znaczny wzrost stawek: np. 2275,50 zł brutto pies, 1230zł brutto kot, suka ze szczeniętami 5535zł brutto. Cała informacja Burmistrza – tutaj.

Rada Miejska w Słomnikach podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020; w sprawie raportu z ewaluacji oraz aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2017-2021; w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli; w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji oraz Rady Miejskiej na 2020 rok. Wszystkie uchwały – tutaj.