Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2017 Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi podczas 41. sesji Rady Miejskiej w Słomnikach. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Tradycyjnie na początku sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił informację ze swojej działalności pomiędzy sesjami z ostatniego okresu. Wśród szeregu wydarzeń, w których brał udział wymienił m.in. zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie III Wieku w Słomnikach. Jak podkreślił jest to wspaniały przykład aktywności seniorów, którzy przez cały rok brali udział licznych wykładach i warsztatach. Burmistrz przekazał także dobrą informację, że Gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii; w ramach projektu wymienionych ma być 180 instalacji OZE. Jednocześnie, jak informuje Gazownia w Krakowie powstaje koncepcja gazyfikacji całej gminy Słomniki,  dlatego mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o wydanie warunków przyłącza muszą jeszcze poczekać na wydanie tych warunków.

Najważniejszym wydarzeniem obrad było udzielenie przez Radę Miejską w Słomnikach absolutorium Burmistrzowi Gminy Słomniki z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Wszyscy radni byli za udzieleniem absolutorium. Wcześniej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2017 – uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Wśród uchwał jak wyżej wspomniano zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2017; uchwalono absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki; przyjęto  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Słomniki; zatwierdzono projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słomniki; podjęto uchwały w sprawie punktowej zmiany planu oraz studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wężerów i Januszowice. Wszystkie uchwały – tutaj.

Odsłony: 3266