A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas 39 sesji Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto m.in. sprawozdania z jednostek SPZOZ Przychodni Zdrowia w Słomnikach, GOPS czy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na sesji gościli także przedstawiciele MPGO, którzy podsumowali działanie nowej ustawy z 2017 r. dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Słomniki.

W pierwszej części obrad głos zabrali goście sesji, którymi byli przedstawiciele Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Miechowie. Przypominali o obowiązującej od lipca 2017 r. ustawie regulującej zasady segregacji odpadów, wprowadzającej 4 kolory worków na śmieci: żółty, niebieski, zielony i brązowy. Przypomnieli także, że na ul. Niecałej w Słomnikach działa punkt odbioru odpadów nieselektywnych czynny w soboty w godzinach 14.00–18.00. Pracowniczy ZGKiM w Słomnikach pomogą wrzucić gabarytowe odpady do kontenera, dlatego  lepiej wcześniej zadzwonić i uprzedzić o zamiarze przywiezienia takich odpadów. Radni pytali o problem odpadów rolniczych – MPGO może je odebrać, ale za opłatą. Więcej o tym oraz kontakt z MPGO w tej sprawie – tutaj.

Burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację pomiędzy sesjami 9.03.2018–19.04.2018. Wśród wielu spotkań i uroczystości było m.in. spotkanie z przedstawicielami firmy MOTA-ENGIL wykonawcą odcinka drogi S 7 Widoma – Szczepanowice. Prace projektowe rozpoczną się w tym roku, zaś prace drogowe – w przyszłym roku. Wśród inwestycji rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto przebudowę i remont dróg gminnych: Waganowice – Starodroże, Kępa za mostem, Zaborze od sołtysa, Zagaje Smrokowskie za młynem, Trątnowice – centrum – boisko, Polanowice – kolonia. Wykonawcą jest firma Walkor Zakład Robot Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan. Wartość zadania: 490 000 zł. Prace mają zostać wykonane do 26 czerwca 2018 r. Ogłoszono także przetarg na kompleksową realizacje w formie „zaprojektuj i wybuduj” parkingu przy stacji PKP w Niedźwiedziu. Termin składania ofert -7 maja br. Cała informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

Rada Miejska w Słomnikach przyjęła uchwalę dotycząca zatwierdzenia sprawozdania z jednostek SPZOZ Przychodni Zdrowia w Słomnikach, GOPS czy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017. Przyjęto także regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014–2020. Wszystkie uchwały – tutaj.