Drukuj
Herb Gminy Słomniki

8 marca na XXXVIII zwyczajnej sesji Radni przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą utworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania w związku z ustawą przyjętą przez Sejm. Co ważne okręgi i obwody w naszej gminie pozostają w dotychczasowym kształcie.

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy w hołdzie zmarłego w lutym śp. Włodzimierzowi Masłowskiemu sołtysowi Zaborza. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płażek przypomniał, z jakim oddaniem służył on swojej lokalnej społeczności. Następnie burmistrz Paweł Knafel przedstawił Informację Pomiędzy Sesjami z okresu 2.02.2018 – 8.03.2018. Na początku wspomniał zmarłego śp. Włodzimierza Masłowskiego, który, jak podkreślił, z oddaniem pełnił swą funkcję od 2007 r. Jednocześnie zwrócił się do nowej pani sołtys Renaty Stanek, życząc jej owocnej pracy w służbie mieszkańcom. Wśród wielu spotkań Burmistrza Knafla było m.in. spotkanie z Prezesem WFOŚ na temat regulaminu naboru do programu PONE – to kolejny program wymiany źródeł ogrzewania, na który Gmina Słomniki złoży w tym roku wniosek. Burmistrz spotkał się także z Dyrektorem PKP PLK w Krakowie w sprawie uzgodnień remontu drogi w Miłocicach, zaś w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WM w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie umowy na dofinansowanie parkingu przy PKP Słomniki Miasto. W rozpoczynającym się sezonie inwestycyjnym rozstrzygnięto przetargi na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków, na kompleksową realizację w formie „zaprojektuj i wybuduj” parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto, na budowę sieci wodociągowej w Słomnikach ul. Poniatowskiego. Ogłoszono nowe przetargi na przebudowę i remont dróg gminnych: „Waganowice – Starodroże”, „Kępa za mostem”, „Zaborze od sołtysa”, „Zagaje Smrokowskie za młynem”, „Trątnowice – centrum – boisko”, „Polanowice – Kolonia”, oraz na drogę powiatową w Zaborzu. Cała informacja Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

W związku z ustawą przyjętą przez Sejm z dnia 11.01.2018 r. Rada Miejska w Słomnikach przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania na terenie Gminy Słomniki. Co ważne, w naszej gminie okręgi jak i obwody pozostają w dotychczasowym kształcie. Na uchwałę w sprawie okręgów jak i obwodów wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Przyjęto informację na temat Stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki, przyjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki oraz w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Wszystkie uchwały – tutaj.

 

 

 

 

Odsłony: 4025