A A A
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: burze z gradem od godz. 14:00 dnia 10.08.2020 do godz. 23:00 dnia 10.08.2020. 

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: upał (2 stopień) od godz. 12:00 dnia 07.08.2020 do godz. 18:00 dnia 09.08.2020. 

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: burze z gradem (2 stopień) od godz. 20:00 dnia 128.07.2020 do godz. 7:00 dnia 29.07.2020. 

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (2 stopień) od godz. 9:00 dnia 11.07.2020 do godz. 9:00 dnia 12.07.2020. Obszar: Mała Wisła, zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: intensywne opady deszczu (2 stopień) od godz. 6:00 dnia 11.07.2020 do godz. 6:00 dnia 12.07.2020.