A A A
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: oblodzenie od godz. 19:00 dnia 05.01.2019 do godz. 07:00 dnia 06.01.2019

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: intensywne opady śniegu od godz. 00:00 dnia 05.01.2019 do godz. 00:00 dnia 06.01.2019 - odwołane

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: oblodzenie od godz. 14:00 dnia 24.12.2018 do godz. 11:00 dnia 25.12.2018

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: opady marznące od godz. 23:00 dnia 20.12.2018 do godz. 06:00 dnia 21.12.2018

Ostrzeżenie

Komunikat o o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.