A A A
Badanie

Szanowni Państwo,
Planując działania Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach chcemy kierować się oczekiwaniami mieszkańców i dostosowywać ofertę kulturalną do ich potrzeb. 11 marca zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia wszystkich warsztatów artystycznych, wyjazdów i wydarzeń kulturalnych. Niecałe trzy miesiące później wznowiliśmy, ze względów sanitarnych tylko częściowo, stacjonarne zajęcia artystyczne. Dziś chcemy poznać Państwa opinię dotyczącą działalności naszego Centrum Kultury w czasie pandemii - wszystkie wskazówki i komentarze będą dla nas ważne przy planowaniu dalszych działań.

link: https://forms.gle/Hedu8LPbzUPq3XNg8

MGCK

Dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie 3 czerwca MGCK uruchomiło – w ograniczonym zakresie – stacjonarną działalność. Do Centrum Kultury wracają warsztaty plastyczne, taneczne (hip-hop, balet) i indywidualnej nauki gry na instrumentach. Próby rozpoczęły również orkiestry dęte z terenu naszej gminy. Niestety, ze względu na obowiązujące ograniczenia i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MGCK nie planuje jeszcze wznowienia warsztatów w ramach projektu Maluch w Centrum i zajęć oraz spotkań skierowanych do członków Jurajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach.

Przed podjęciem decyzji o powrocie na zajęcia każdy powinien zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa, jakie aktualnie obowiązują w budynku MGCK w związku z epidemią COVID-19. Więcej informacji na ten temat naleźć można na stronie internetowej Centrum Kultury: www.mgckslomniki.pl.

Oferta MGCK

Czas pandemii to czas nowych wyzwań również dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach. 11 marca nasza działalność została mocno ograniczona - podobnie jak inne instytucje kultury w kraju, z dnia na dzień musieliśmy zawiesić stacjonarne warsztaty artystyczne, projekty, zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszelkie wydarzenia kulturalne.

Laptopy dla uczniów

Laptopy trafią do szkół i będą użyczane uczniom najbardziej potrzebującym.

Portal edukacyjny

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie przygotowanej przez resorty edukacji i cyfryzacji