Drukuj
Dzieci w Chorzowie

30 sierpnia 2019 r. odbyła się wycieczka do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie. Zorganizowali ją członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach.

W wyjeździe uczestniczyło prawie czterdzieści osób  z Miłocic i sąsiednich miejscowości oraz kilkoro młodych druhów z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Białym Kościele. Wyjazd skierowany był przede wszystkim do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dzieci, które wykazały duże zainteresowanie zwiedzanym obiektem.  Aktywnie uczestniczyły w prowadzonych przez zawodowych strażaków zajęciach. A odbywały się one przede wszystkim na multimedialnej ścieżce edukacyjnej, gdzie w  czytelny dla najmłodszych sposób przedstawione zostały różnorodne zagrożenia. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego tlenek węgla jest tak bardzo niebezpieczny, zobaczyli spalone mieszkanie, przeszli przez płonący las, byli świadkami wypadku na drodze, nauczyli się, że skute lodem akweny wodne nie są bezpiecznym miejscem do zabawy, a latem należy szukać bezpiecznych kąpielisk. W praktycznej części prowadzący spotkanie pokazał dzieciom służącą do różnych form pomocy odzież strażaków i zachęcił do udziału w akcji gaśniczej. Było to wezwanie do pożaru lasu. Z wielkim przejęciem uczestnicy reagowali na dźwięk syreny zakładając kurtki i kaski w drodze do wozu strażackiego, którym pędzili przez miasto, aby ugasić płomienie.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej jest jak na razie jedynym takim miejscem w Polsce. Przyjeżdżają do niego liczne grupy dzieci i młodzieży, aby zdobywać wiedzę, która pozwala zwiększyć świadomość i troskę o bezpieczeństwo. Dlatego też wyjazd ten stanowił nie tylko atrakcję, lecz również element szkolenia Młodzieżowej Drużyny Strażackiej reaktywowanej w tym roku przez druha Artura Mistarza.

Tekst i foto: Elżbieta Mistarz

Odsłony: 1829