A A A
Noc bibliotek

„RzeczpospoCzyta” to hasło tegorocznej ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbywającej się w wyjątkowym roku – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz ten zainspirował wiele bibliotek do organizowania imprez kulturalnych promujących czytanie polskiej literatury, poznawanie rodzimej muzyki, malarstwa, architektury,  historii, przyrody.

Działania podjęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słomnikach z okazji Nocy Bibliotek można w pewnym sensie określić lekcjami historii i postawy obywatelskiej. Najpierw młodzi uczestnicy zajęć zgromadzili się w remizie gdzie Prezes OSP w Słomnikach zapoznał ich z historią oraz obecnymi działaniami straży. Przy udziale młodych ochotników pokazał stroje strażackie, sprzęt używany w czasie akcji ratowniczych, wozy używane do gaszenia pożarów i ich wyposażenie. Dzieci chętnie zasiadały w autach, przymierzając kaski, obsługując sikawkę strażacką, jednocześnie przyswajając sobie wiedzę na temat różnych obszarów działań Ochotniczej Straży Pożarnej oraz odpowiedzialnej pracy i ofiarności strażaków.

Ponieważ biorące udział w akcji placówki kultury mogły starać się o licencję na publiczną projekcję filmu dla młodzieży umożliwiliśmy naszym uczestnikom tegorocznej Nocy Bibliotek obejrzenie na dużym ekranie nowego filmu przygodowego dla młodzieży „Tarapaty”. I aby poczuli się jak w prawdziwym, współczesnym kinie daliśmy im pochrupać „snaki” i ciasteczka.

Wieczorno-nocne zajęcia były też świetną okazją do poznania przez młodych czytelników historii okolicznych zamków i legend z nimi związanych, z wykorzystaniem księgozbioru popularno-naukowego naszej biblioteki. Zakończyły się one konkursem z nagrodami książkowymi i super naklejkami.

M.J.