A A A
Tydzień Bibliotek

Hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek było „Biblioteka? Oczywiście!”.

„Naród bez biblioteki – to twierdza bez broni”

(określenie amerykańskie z: „Ksiąg jestem niesyty”- złote myśli o bibliotece-książce-czytelnictwie, J. Stochel)

 

 Biblioteki publiczne postrzegane są jako instytucje na trwałe wpisane w pejzaż kulturalny. Przekaz ten wzmocniło towarzyszące tegorocznemu Tygodniowi Bibliotek hasło – „BIBLIOTEKA? OCZYWIŚCIE!”. Położona blisko, dostępna dla każdego, otwarta w czasie wolnym, systematycznie poszerzająca swoje funkcje, posiadająca coraz bogatszą ofertę kulturalną i nowoczesną infrastrukturę – OCZYWIŚCIE! Spełniająca powyższe kryteria Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach – OCZYWIŚCIE!

Potwierdzeniem powyższej tezy jest Tydzień Bibliotek w naszej książnicy, rozpoczynający się Dniem Bibliotekarza 8 maja i będący jedną z okazji do przeprowadzenia działań kulturalnych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę, czyli: –  spotkania autorskie dla dzieci - OCZYWIŚCIE!

W dniu 9 maja Wiesław Drabik spotkał się w czytelni biblioteki z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Słomnikach, a w auli pałacu w Niedźwiedziu z dziećmi z Zespołu Szkół, przedstawiając im swoje książeczki oraz bawiąc wierszykami, zgadywankami. W spotkaniach wzięło udział ok. 130 dzieci, w tym 48 małych klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki.

 –  spotkanie autorskie dla dorosłych - OCZYWIŚCIE!

17 maja odbyło się niezapomniane spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim - duchownym katolickim obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działaczem społecznym, historykiem Kościoła, wieloletnim uczestnikiem opozycji antykomunistycznej w PRL, poetą. Obecnie – aktywnym działaczem środowiska ormiańskiego, opiekunem niepełnosprawnych, współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta, uczestnikiem i organizatorem wielu konwojów humanitarnych. Spotkanie to skupiło liczne grono osób zainteresowanych przekazem historycznym, patriotycznym zawartym w książkach księdza, nie kryjących też podziwu dla jego dokonań charytatywnych.

 – lekcje biblioteczne i wycieczki wprowadzające maluchy do biblioteki - OCZYWIŚCIE!

Tydzień Bibliotek objął niemal cały miesiąc gdyż na wycieczki wprowadzające do biblioteki w Słomnikach zgłosiła się niespotykana, jak dotychczas liczba oddziałów przedszkolnych ze Słomnik i Smrokowa.

 – konkurs - OCZYWIŚCIE!

Znaczny wzrost liczby czytelników MBP w Słomnikach (w kwietniu więcej o 134 osoby w porównaniu z końcem 2016 r.) oraz wypożyczanych książek stały się okazją do zorganizowania  konkursu na najaktywniejszego czytelnika. I miejsce zajęła czytelniczka Pani Elżbieta Rojek, która w ciągu 4 miesięcy wypożyczyła i przeczytała 87 książek, II – czytelniczka Pani Elżbieta Zielińska z dorobkiem 81 przeczytanych w tym samym czasie książek, a III – czytelnik Pan Wojciech Zaranek - 79 wypożyczonych publikacji.

 – warsztaty - OCZYWIŚCIE!

MBP w Słomnikach razem ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej zrealizowała projekt pt: „Senior na plus 2! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”. Uczestnicy poznali korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z bezgotówkowych operacji finansowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się też temat dotyczący niebezpieczeństw płynących z utraty dokumentów tożsamości i sposobów ochrony przed wyłudzeniami kredytów.

       Zapraszamy do biblioteki po książki i nie tylko, ponieważ już na początku czerwca proponujemy młodszym i starszym czytelnikom nocne odwiedziny w ramach ogólnopolskiej Nocy Bibliotek (m. in. projekcja filmu), do której się przyłączamy - OCZYWIŚCIE!

M.J.