A A A
Zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych

Zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej przez Gminę Słomniki.

Wojewoda Małopolski

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 9 lipca 2020 r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa  od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków).

Konsultacje

Powiat Krakowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”.

Adres Policja

Komisariat Policji w Słomnikach ma nowy numer telefonu: 47 834 61 11.

Ostrzeżenie

Burmistrz Gminy Miejskiej w Słomnikach informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 87 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) obowiązującego od dnia 10 lipca 2020  r od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23.59