A A A
Pociąg SKA

Nowy rozkład jazdy pociągów będzie obowiązywał w okresie 9.06.2019–31.08.2019.

Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Strzał w dziesiątkę II”.

Więcej

Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja XIII Igrzysk Rad Sołeckich Gminy Słomniki”.

Więcej

Herb Gminy

Publikujemy Raport o stanie gminy Słomniki za rok 2018. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach na sesji w dniu 13 czerwca 2019 roku. W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady (Urząd Miejski w Słomnikach, pok. nr 29) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Więcej

Syrena alarmowa

Informuję, że w dniach 28-30 maja 2019 roku odbędzie się ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.