A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: lokal nr 5 w budynku wielomieszkaniowym nr 8, położonym w mieście Słomniki

Ankieta o przemocy

Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w środowisku, w którym żyje. Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety badającej zjawisko przemocy na terenie Gminy Słomniki.

Recykling

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 zmieniają się opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły w załączniku.

Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Harcerski zespół wokalny”.

Więcej

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Nieruchomość położona w mieście Słomniki objęta księgą wieczystą KR1S/00022594/7 nr dz. 1289/2 o pow. 0,2903 ha.