A A A
Herb Gminy

Przedstawiamy analizę badania satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

WFOŚiGW Kraków

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczący termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny na dzierżawę na okres 7-miu lat nieruchomości w Słomnikach, róg ulicy Tadeusza Kościuszki – ul. Karola Świerczewskiego.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3-ch lat nieruchomości niezabudowanej w Miłocicach o powierzchni 0,5 ha.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Niedźwiedź, składającej się z zabudowanej działki nr 52 o pow. 0,0430ha.