A A A
Bezpłatna pomoc

Od stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem 12 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów uchwał w sprawie 1. zmiany nazwy jednostki pomocniczej gminy Słomniki, 2. uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słomniki - Miasto Słomniki

Więcej

Polowanie

Plan polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie 2019/2020

Kierunek praca

Jeśli skończyłeś 30. roku życia, szukasz pracy, jesteś osobą niepracującą masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem nabór do nowego projektu  „Kierunek PRACA!”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Bezdomny pies

W Słomnikach przybłąkał się pies (na zdjęciu). Prosimy o kontakt właściciela lub osoby, które mogą przygarnąć bezdomne zwierzę.

Piesek przygarnięty przez nowego opiekuna będzie zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym, przeciwko wściekliźnie i odrobaczony na koszt gminy.

Tel.: Urząd Miejski w Słomnikach,  12/388-11-02, wew. 108.