A A A

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów uchwał w sprawie 1. zmiany nazwy jednostki pomocniczej gminy Słomniki, 2. uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słomniki - Miasto Słomniki

Więcej