A A A

Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadził pierwszy stopień alarmowy (tzw. stopień ALFA ) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (tzw. stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Polski od 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do 3 września 2019 r. do godz. 23.59.

Pierwsze stopnie obu kategorii stosuje się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopni uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. Dlatego w przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.