A A A
Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury technicznej, w tym instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i drenażu z podziemną pompownią ścieków i separatorem substancji ropopochodnych, na dz. 314/5, 314/10 obr. 0016 Ratajów, jedn. ewid. Słomniki.

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_wojewody.pdf)Obwieszczenie Wojewody[ ]116 kB2019-08-20 20:24