A A A
Roboty drogowe

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 2141K Przestańsko – Kacice ˜– Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice; kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

W związku z rozpoczęciem w dniu 6 sierpnia 2019r. prac związanych z wykonaniem zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2141K Przestańsko – Kacice – Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice”, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje o możliwych czasowych utrudnieniach komunikacyjnych w miejscowości Januszowice oraz Prandocin-Wysiołek, gmina Słomniki, w ciągu drogi powiatowej nr 2141K relacji Przestańsko-Kacice-Słomniki.

Tymczasowa organizacja ruchu

W zakresie zadania wykonany zostanie następujący zakres robót:

 •     przebudowa nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem jej poszerzenia do 6,00m na długości ok. 1860 m;
 •     remont wlotu skrzyżowania z drogą krajową nr 7;
 •     przebudowa wlotu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2142K;
 •     przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi w zakresie poszerzenia ich wlotów;
 •     przebudowa pobocza o szerokości 1,00m częściowo obustronnego na długości ok. 2676 m;
 •     budowa chodnika o szerokości 2,00m na długości ok. 490 m;
 •     budowa odcinka kanalizacji deszczowej na długości ok. 73 m;
 •     przebudowa oraz budowa rowu przydrożnego na długości ok. 878 m;
 •     budowa korytka betonowego typu mulda na długości ok. 1154 m;
 •     przebudowa istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych w ciągu chodnika i pobocza,
 •     umocnienia skarp palisadą betonową oraz płytami ażurowymi;
 •     rozbiórka ogrodzeń kolidujących z projektowanymi elementami drogi wraz odbudową;
 •     rozbiórka betonowej rampy;
 •     wycinka drzew kolidujących z projektowanymi elementami drogi.

 Roboty prowadzi firma PRODiM, Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków. Termin wykonania powyższego zakresu wyznaczony został na dzień 31 marca 2020 r.

 Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o stosowanie się do tymczasowego oznakowania robót oraz o zachowanie szczególnej ostrożności.

UWAGA: zakaz wjazdu na drogę powiatową na przedmiotowym odcinku nie dotyczy mieszkańców i przedsiębiorców zlokalizowanych przy tej drodze.

Inwestycję realizuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice; tel. 12 622-10-13.

Załączniki:
Pobierz plik (januszowice_2141K_ort-800.jpg)januszowice_2141K_ort-800.jpg[ ]84 kB2019-08-13 12:34