A A A
Przepompownia

Sieć kanalizacyjna w Gminie Słomniki rozrasta się. Tym razem podłączone zostały dwie ulice w Słomnikach, odcinki w Januszowicach oraz w Prandocinie Wysiołku.

W Słomnikach przyłącza wykonano na części ul. Bema oraz na ul. Poniatowskiego; ponadto w Januszowicach i w Prandocinie Wysiołku. W sumie objętych nowymi przyłączami zostało 240 osób.

Parking

Parking może służyć dojeżdżającym do pracy, przesiadającym się na pobliskim przystanku.

Znajduje się on po prawej stronie, jadą od strony Miechowa w Prandocinie Iłach, około 2 km od centrum Słomnik. Tuż obok jest przystanek dla busów i autobusów jadących w kierunku Słomnik i Krakowa. Parking jest oczywiście bezpłatny.

Beczkowóz

Nowoczesny ciągnik z beczką asenizacyjną służący do wywozu szamba trafił do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słomnikach.

Większość mieszkańców naszej gminy posiada przydomowe szamba, więc taki nowoczesny ciągnik z beczkowozem jest w gminie niezwykle potrzebny. Pojemność beczki wynosi 6-8 m3.

Ogniwa fotowoltaiczne

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach przy ul. Niecałej zamontowano testową wersję zestawu fotowoltaicznego do podgrzewania ciepłej wody.

Zestaw modułów fotowoltaicznych podłączony jest do grzałki w zbiorniku na ciepłą wodę. Spełnia więc funkcję podobną do działania kolektora słonecznego, jednak jest znacznie prostszy w konstrukcji i montażu oraz tańszy w eksploatacji.

Budynek wielofunkcyjny w Trątnowicach

W roku 2014 Gmina Słomniki zrealizowała operację pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i utwardzenie terenu przyległego w Trątnowicach”

Projekt został dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013