Drukuj
Plac zabaw

Dzieci mają do swojej dyspozycji 9 nowych placów zabaw w następujących miejscowościach: Janikowice, Waganowice, Prandocin Wysiołek, Szczepanowice, Trątnowice, Zagaje Smrokowskie (obręb Smroków), Kacice, Brończyce, Czechy.

Place zabaw zostały wyposażone w urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe. Dzieci mają do dyspozycji kilka rodzajów huśtawek, w tym huśtawki sprężynowe i ważki, karuzelę krzyżową, hangar linowy, zjeżdżalnię, piaskownicę.

Strefy zabaw powstały w następujących miejscowościach: Janikowice, Waganowice, Prandocin Wysiołek, Szczepanowice, Trątnowice, Zagaje Smrokowskie (obręb Smroków), Kacice, Brończyce, Czechy.

Galeria zdjęćWykonawcą inwestycji była firma P.P.H.U. MEVIUS Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski. Koszt inwestycji to ok. 331 000 zł. Gmina Słomniki otrzymała  dofinansowanie dla 6 placów zabaw w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Odsłony: 3251