A A A
Świetlica w Prandocinie Wysiołku

Przebudowana i wyremontowana świetlica w Prandocinie Wysiołku zyskała nowy wygląd.

Rozebrano część gospodarczą , dobudowano daszek nad gankiem i wymieniono pokrycie dachowe świetlicy. Odnowiono budynek na zewnątrz. Docieplono ściany i strop, wyremontowano instalację elektryczną , centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną; zamontowano szambo. Wymieniono okna i drzwi. Powstała także opaska wokół świetlicy z płyt betonowych.

 

W środku położono nowe podłogi, odnowiono łazienkę, we wszystkich pomieszczeniach pomalowano ściany. Zamontowano także kominek z rozprowadzeniem ciepła w całym obiekcie. Zakupiono stoły, krzesła i meble, a także doposażono kuchnię.

Obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Prandocina Wysiołka; korzysta z niego m.in. Koło Gospodyń Wiejskich jedno z prężniej działających na terenie naszej gminy.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 302 tys. złotych, w tym 196 tys. złotych stanowiło dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt został zrealizowany ze środków budżetu Gminy Słomniki oraz w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013