A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 09.10.2015 – 26.11.2015

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Uroczystość Święta Niepodległości
 2. Uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody
 3. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 4. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
 5. Udział w Gminnym Zjeździe Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Kół Gospodyń Wiejskich
 6. Zebranie walne LGD Jurajska Kraina – przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju
 7. Spotkanie z mieszkańcami Smrokowa oraz przedstawicielami inwestora i biura projektów w sprawie planowanej budowy gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń
 8. Udział w spotkaniu w GDDKiA na temat bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
 9. Udział w konferencji Małopolska w zdrowej atmosferze:
  • efekty zdrowotne zanieczyszczenia powietrza /45 000 zgonów rocznie, PM10 PM2,5 – choroby serca, płuc, alergie, benzo/a/piren – nowotwory/
  • niska emisja – piece węglowe, spalanie śmieci, komunikacja
 10. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski:
  • Ustawa OZE, obowiązki właścicieli mikroinstalacji
  • Ograniczenie niskiej emisji w gminach
 11. Spotkanie na temat programu LIFE - ekodoradca
 12. Uroczyste przekazanie pompy dla OSP Waganowice w ramach programu Bezpieczna Małopolska
 13. Udział w konferencji regionalnej na temat PROW 2014 – 2020 /szczegółowe kryteria/
  • Gospodarka wodno – ściekowa 16mln Euro /limit na gminę 2mln zł/
  • Inwestycje w obiekty kultury 4,6mln Euro
  • Ochrona zabytków 2,5 mln Euro
  • Kształtowanie przestrzeni publicznej 4,5 mln Euro
  • Modernizacja dróg lokalnych 18,5 mln Euro /limit na gminę 3mln zł/
  • Targowiska 1,7 mln Euro

Drogi:

Odebrano drogi gminne:

 • Ul. Świerczewskiego k/bloku nr 10 w Słomnikach
 • Ul. Bema w Słomnikach
 • Brończyce – Kępa

Odebrano drogi powiatowe:

 • Ul. Kolejowa w Słomnikach
 • Muniakowice droga nr 1236K
 • Kacice droga nr 2141K

Wykonano dokumentację na remont mostów:

 1. Remont mostu w Miłocicach do P. Sowy – 80.000,00 zł
 2. Remont mostu w Miłocicach („duży”) – 700.000,00 zł
 3. Remont mostu Smroków-Orłów – 375.000,00 zł

Razem koszt inwestycyjny: 1.155.000,00 zł

Akty notarialne:

 • Sprzedaż działki nr 1114/76 o pow. 0,0071ha w Słomnikach za kwotę 5300zł
 • Sprzedaż działki nr 1114/75 o pow. 0,0031ha w Słomnikach za kwotę 2300zł
 • Sprzedaż działki nr 1114/74 o pow. 0,0036ha w Słomnikach za kwotę 2700zł
 • Sprzedaż działek nr 1114/72 o pow. 0,0008ha oraz 1114/73 o pow. 0,0021ha w Słomnikach z kwotę 2200zł.
 • Sprzedaż działki nr 636/6 o pow. 0,0308ha w Słomnikach za kwotę 21200zł
 • Przejęcie działki nr 637/5 o pow. 0,0086ha w Słomnikach za kwotę 4500zł
 • Kupno działek nr 637/4 o pow. 0,0836ha oraz nr 637/6 o pow. 0,0629ha położonych w Słomnikach za kwotę 83700zł
 • Sprzedaż działki nr 480/10 o pow. 0,2151ha położonej w Januszowicach za cenę 70 000zł na rzecz firmy Kraty Mostostal Kraków

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa budynku przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach. Termin otwarcia ofert przesunięty na 15.12.2015r
 2. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach w roku 2016
 3. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Ratajów i Słomniki ul. Hubala.

Przetargi rozstrzygnięte

 1. Remont reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach.
  Firma EKOSERVISPOL ul. Ludźmierska 29, Nowy Targ
  Wartość zadania: 56580,00złTermin realizacji umowy do 20.11.2015
 2. Dostawa oleju opałowego w sezonie zimowym 2015/2016 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności
  Zakład Usługowo-Handlowy „MIXPOL” ul. Kasztanowa 33, Łodygowice
  Cena za litr: 2,42 zł brutto
 3. Modernizacja kotłowni w budynku MGCK w Słomnikach
  Firma INS-TERM ul. St. Mirka 5, Słomniki
  Wartość zadania - 19451,76zł
  Termin realizacji umowy do 18.12.2015
 4. Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Prandocin Wysiołek
  Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Celiny 36
  Wartość zadania - 27134,81zł
  Termin realizacji umowy do 30.11.2015
 5. Remont mieszadeł oraz pomp pracujących w oczyszczalni ścieków w Słomnikach.
  Zakład Elektromechaniczny Andrzej Gaczoł, Trąbki 160, 32-020 Wieliczka
  Wartość zadania - 24090,78zł
 6. Remont stacji zlewczej w oczyszczalni ścieków w Słomnikach.
  Firma ECOMES POMIARY RAFAŁ RADOSZ ul.Waryńskiego 1, Myszków
  Wartość zadania - 20910,00zł

Sprawy bieżące:

 1. Przeprowadzono odbiór gwarancyjny hali sportowej w Słomnikach ( przed upływem 5 letniej gwarancji na roboty budowlane)
 2. Dokonano rozbiórki dwóch budynków gospodarczych w Orłowie oraz dokonano uporządkowania terenu
 3. Podpisano umowę na dostawę energii na lata 2016-2017 ( budynki należące do Gminy, obiekty ZGKiM, szkoły, budynki MGCK, kluby sportowe, biblioteki)
 4. Zlecono opracowanie audytów energetycznych dla budynków Zespołu Szkół w Kacicach i Zespołu Szkół w Smrokowie
 5. Zlecono wyminę drzwi wewnętrznych w budynku świetlicy w Kacicach
 6. Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dobudowy lamp w miejscowości Czechy przy drodze wojewódzkiej 3 lampy
 7. Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dobudowy lamp w miejscowości Czechy przy drodze powiatowej 1 lampa
 8. Zlecono wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dobudowy lamp w miejscowości Polanowice przy drodze gminnej od jednostki wojskowej do lasu i Polanowice przy drodze gminnej Polanowice Niedźwiedź
 9. Urząd miejski w Słomnikach otrzymał Certyfikat Jakości CAF przyznany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 10. Waganowice – deklaracja organizacji dożynek w 2016r
 11. Zimowe utrzymanie dróg - załącznik

Brygada remontowa wykonała następujące prace:

 • tynkowanie ściany i układanie płytek w szkole w Kacicach
 • przygotowanie mogił przed dniem Wszystkich Świętych( sprzątanie oraz wykonanie  ogrodzenia przy mogile w lesie na Wesołej).
 • prace porządkowe, zbieranie liści oraz usuwanie gałęzi ulica Rzeźnicza
 • montaż znaków drogowych przy obiektach gminnych
 • uzupełnianie dziur w drogach asfaltem na zimno
 • bieżące prace malarskie w budynku administracyjnym Słomniki ulica Kościuszki 64
 • podcinka drzew przy drogach gminnych
 • malowanie przystanku w Wężerowie
 • malowanie pasów na drodze – dojście do przedszkola oraz hali sportowej
 • bieżące prace naprawcze i konserwacyjne

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel