A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 08.2015 – 08.10.2015

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Dożynki gminne w Niedźwiedziu
 2. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze MDP w Radziszowie
  • dziewczęta OSP Niedźwiedź 6 miejsce,
  • chłopcy OSP Waganowice 4 miejsce
 3. Udział w spotkaniu z Ministrem Kosiniakiem na temat Karty Dużej Rodziny w Tarnowie
 4. Udział w Małopolskim Święcie Warzyw w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce
 5. Udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy
 6. Udział w Forum Subregionalnym KOM w Myślenicach – opiniowanie szczegółowych kryteriów oceny wniosków: infrastruktura drogowa – drogi subregionalne, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 7. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 8. Spotkanie z Dyrektorem ZDPK oraz radnym na temat powiatowych inwestycji drogowych w 2016r. oraz w latach następnych – przedstawienie programu współpracy
 9. Udział w spotkaniu ze Starostą Krakowskim:
  • przepływ informacji o awariach energetycznych
  • pomoc w budowie komendy powiatowej Policji
  • Inicjatywy Samorządowe 2016r
 10. CAF – weryfikacja systemu jakości
 11. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie – program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020
 12. Udział w konferencji na temat wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – propozycje zmiany podziału małopolski na regiony
 13. Udział w spotkaniu w GDDKiA na temat koncepcji programowej S7

 

Drogi:

 1. Odebrano drogę rolniczą - „Kacice do pól” (do młyna p. Juszkiewicza)

Wykonawca: PRODiM Kraków za kwotę: 78.331,60 zł

Dofinansowana w 50% z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę: 39.165,80 zł

 

 1. Trwają prace na drogach:

Ul. Świerczewskiego k/bloku nr 10 w Słomnikach

Ul. Bema w Słomnikach

Brończyce – Kępa

Wykonawca: DROG-BUD Alwernia: 196.531,31 zł

 

 1. Wykonano parking przy drodze „Kocmyrzowskiej” w Ratajowie.

 

Drogi powiatowe

Trwają prace na ul. Kolejowej w Słomnikach

Wykonano nakładkę na odcinku Trątnowice - Szczepanowice

Odtworzono rowy przydrożne w Januszowicach

 

Przetargi ogłoszone:

 

 1. Budowa budynku przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach.
 1. Remont reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Słomnikach.
 1. Dostawa oleju opałowego w sezonie zimowym 2015/2016 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności

 

Sprawy bieżące:

 1. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w Słomnikach.
 2. Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie przedszkola – trwa usuwanie usterki gwpc
 3. Opracowano dokumentacje związaną z budową wewnętrznej instalacji gazowej i wymianę palnika na gazowy w kotłowni budynku MGCK w Słomnikach. Trawa procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Opracowywana jest specyfikacja do przetargu na wykonawstwo ( zapytanie ofertowe).
 4. Podpisano umowę na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych w Orłowie ( starodroże) wraz z wycinką drzew i plantowaniem terenu ( roboty w trakcie wykonywania)
 5. W porozumieniu z innymi Gminami ogłoszono przetarg na sprzedaż energii na lata 2016-2017 dla obiektów Gminnych i jednostek podległych
 6. Podpisano umowę na wykonanie nawierzchni na zjeździe do świetlicy wiejskiej w Prandocinie Wysiołku oraz dobudowę części ogrodzenia od strony zachodniej oraz wykonanie opaski przy budynku garażu OSP w Smrokowie ( roboty w trakcie wykonywania)
 7. Przygotowania do Wyborów Parlamentarnych

 

Brygada remontowa wykonała następujące prace:

 • montaż ogrodzenia Prandocin Wysiołek ( świetlica)
 • Remont ogrodzenia Rynek Słomniki ( odcinanie, spawanie, pomiary, montaż)
 • Malowanie pasów na drogach ( Rynek Słomniki, Osiedle Świerczewskiego przy hali i przedszkolu)
 • Malowanie korytarza w przychodni zdrowia w Słomnikach
 • Uszczelnianie pokrycia dachowego budynek socjalny Słomniki ulica Kościuszki 53
 • Koszenie i usuwanie krzaków przy budynku socjalnym w Szczepanowicach
 • Obcinka konarów drzew przy drogach
 • Bieżące prace porządkowe ( koszenie , sprzątanie) przy budynkach gminnych
 • Naprawa lamp parkowych Osiedle Proszowska I
 • Naprawa przystanku w Polanowicach
 • Napraw dróg asfaltem na zimno
 • Ustawianie znaków drogowych
 • Demontaż starych , montaż nowych siedzisk ławek Rynek Słomniki
 • Demontaż urządzeń zabawowych przy starym przedszkolu

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel