A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.04.2015 – 25.06.2015

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Europejski Kongres Samorządów:
  • nowa perspektywa UE
  • rewitalizacja miast i regionów
  • PROW w nowej perspektywie
  • atrakcyjność inwestycyjna gmin, miast i regionów
 1. Powiatowe ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej
 2. Wybory prezydenckie – dwie tury
 3. Spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju na temat S7
 4. Konferencja na Uniwersytecie Rolniczym na temat PROW 2014 – 2020
 5. Małopolski Festiwal Innowacji – Rynek Słomniki Mobilne Laboratorium Innowacyjnego Budownictwa – Klaster Zrównoważonej Infrastruktury
 6. Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych
 7. Uroczyste otwarcie firmy AMPLUS
 8. Piknik Integracyjny w ŚDS w Miłocicach
 9. Trzydniowy objazd połączonych komisji RM po drogach gminnych
 10. Piknik Rodzinny przy Zespole Szkół w Słomnikach oraz Niedźwiedziu
 11. Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Muniakowicach
 12. VII Mistrzostwa Krakowa w ratownictwie medycznym i drogowym
 13. Konferencja pt. Perspektywa 2014-2020 szansą na czyste powietrze:
  • plany gospodarki niskoemisyjnej
  • technologie OZE: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę
 14. Zjazd Sołtysów Diecezji Kieleckiej w Busku Zdroju
 15. Spotkanie zorganizowane przez MZMiUW na temat Wielowariantowego programu inwestycyjnego dla zlewni rzeki Szreniawa
 16. Uroczystość 80 lecia KGW w Prandocinie
 17. Uroczystość 40 lecia kapłaństwa ks. Proboszcza Stanisława Włosowicza oraz 45 lecia kapłaństwa ks. prof. Jana Janickiego
 18. Wizyta delegacji z powiatu zgierskiego – obiekty pasywne w Gminie Słomniki
 19. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski: Uroczyste otwarcie Świetlicy w Prandocinie Wysiołku
  • Wojewoda Małopolski
  • Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Prezes WFOŚ
 20. HBP – spotkanie w sprawie drogi Polanowice – Szczepanowice - Skrzeszowice
 21. Waganowice – zakończenie konkursu „Szkoła moich marzeń” - poseł Józef Lassota
 22. Krzeszowice – przekazanie umów w ramach programu „Remizy Małopolskie”
 23. Spotkanie z Zarządem Powiatu:
  • program EKODACH II
  • zmiany w ustawie Prawo Budowlane
  • Inicjatywy Samorządowe 2015
  • program badania wad postawy
 24. MGCK: - Uroczystość rocznicy Konstytucji 3Maja, przedstawienie Ja jestem Żyd z Wesela, Teatralny Dzień Dziecka, przegląd zespołów weselnych, przegląd twórczości dzieci i młodzieży, zakończenie projektu na szkle malowane – wystawa, wernisaż twórczości Jana Biczysko, festiwal kazimierzowski

 

Drogi:

Zakończono remont cząstkowy dróg gminnych:

- firma Walkor – 51.200 zł

Ogłoszono przetarg na remont drogi rolniczej:

- „Kacice do pól” (do młyna Juszkiewicza)

Rozstrzygnięcie: 29.06.2015

Wartość inwestycji: 128477,41zł

Otrzymano promesę z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę: 64.238,00 zł,

Drogi powiatowe:

- wykonano nakładkę asfaltową w Muniakowicach i w Kacicach

- wykonano prace na ul. Kolejowej w Słomnikach pierwszej części (ogłoszono przetarg na pozostałą cześć nakładki i chodnik w kostce brukowej)

Przetargi rozstrzygnięte:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Słomniki oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od lipca 2015 do czerwca 2017

Wykonawca: MPGO Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Wartość usługi: 1 627 128,00zł

Termin realizacji: 24 miesiące

Remont istniejącego budynku wielofunkcyjnego - remizy OSP w miejscowości Muniakowice

Termin rozstrzygnięcia przetargu – 06 maja 2015r.

Wykonawca: ANIFA Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola

Wartość zadania: 61 000zł

Termin wykonania: 15 sierpnia 2015r

Zorganizowanie Kolonii w miejscowości górskiej w roku 2015 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Wykonawca: CARITAS Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce

Wartość zadania: 34 500zł

Termin realizacji: 22.07- 04.08.2015r.

Przetargi ogłoszone:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Poniatowskiego a ulicą Mickiewicza w miejscowości Słomniki.

Wykonawca: AUTO-TAR Sp. zo.o. ul. Krakowska 40 Zbylitowska Góra 33-113 Zgłobice

Wartość zadania: 130 000zł /w trakcie weryfikacji/

Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz do Zespołu Szkół w Prandocinie w roku szkolnym 2015/2016.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Słomniki do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Miechowie od podpisania umowy do 31.08.2016 r. wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu.

 

Akty notarialne:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 46m2 oś. Świerczewskiego najemcy za kwotę 28 600zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace wykończeniowe przy Integracyjnym Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach
 2. Dokonano odbioru i rozliczeniowa kanalizacji w Januszowicach /całkowity koszt – 3800000zł, dofinansowanie PROW- 1400000zł
 3. Zakończono I Etap wywozu „eternitu" – wywieziono ok. 80 ton
 4. Wykonano dwa przystanki autobusowe (płyta+wiata) w Kępie i na Zaborzu
 5. Dokonano zgłoszenia rozbiórki dwóch budynków gospodarczych w Orłowie (starodroże przejęte od GDDKiA)
 6. Podpisano umowę na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych (magazynów w Janikowicach przy świetlicy) – termin do 15.07.2015 roku

 

Brygada remontowa wykonała następujące prace:

 • montaż ogrodzenia Słomniki Stara Szkoła ulica Kościuszki 26
 • remont pomieszczenia po świetlicy w budynku Starej Szkoły w Słomnikach
 • koszenie trawy oraz naprawa ogrodzenia na Orliku
 • malowanie pomieszczenia w budynku administracyjnym Słomniki Kościuszki 64
 • montaż ogrodzenia przy świetlicy w Polanowicach
 • obcinanie gałęzi przy drogach gminnych
 • obsługa przy zawodach służb mundurowych
 • montaż znaków drogowych
 • czyszczenie chodników z trawy oraz wykonanie oprysku środkiem chwastobójczym Słomniki ulica 3 Maja, ulica Zagłoby,
 • naprawa drogi przy szkole w Słomnikach ( ustawienie krawężników)
 • malowanie łazienki w bibliotece w Słomnikach oraz montaż urządzeń
 • obsypywanie piaskiem urządzeń zabawowych na placach zabaw w Słomnikach, Wężerowie, Polanowicach, Niedźwiedziu, Miłocicach, Muniakowicach
 • malowanie przystanków w Januszowicach, Szczepanowicach
 • bieżące prace porządkowe

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel